Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE TRANSMITTER - PT3100

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 5000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P5000-1-U
Mã số : GV1-07338
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 3000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P3000-1-U
Mã số : GV1-07337
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 2000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P2000-1-U
Mã số : GV1-07336
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 1000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P1000-1-U
Mã số : GV1-07335
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 500 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P500-1-U
Mã số : GV1-07334
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 100 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P100-1-U
Mã số : GV1-07333
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 50 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P50-1-U
Mã số : GV1-07332
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 15 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P15-1-U
Mã số : GV1-07331
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 5 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P5-1-U
Mã số : GV1-07330
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,400,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 350 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-350-1-U
Mã số : GV1-07329
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 250 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-250-1-U
Mã số : GV1-07328
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 160 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-160-1-U
Mã số : GV1-07327
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 100 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-100-1-U
Mã số : GV1-07326
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 60 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-60-1-U
Mã số : GV1-07325
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 40 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-40-1-U
Mã số : GV1-07324
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 25 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-25-1-U
Mã số : GV1-07323
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 16 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-16-1-U
Mã số : GV1-07322
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 10 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-10-1-U
Mã số : GV1-07321
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 6 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-6-1-U
Mã số : GV1-07320
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 4 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-4-1-U
Mã số : GV1-07319
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 2.5 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-2.5-1-U
Mã số : GV1-07318
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 1.6 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-1.6-1-U
Mã số : GV1-07317
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 1 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-1-1-U
Mã số : GV1-07316
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 0.6 Bar, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-0.6-1-U
Mã số : GV1-07315
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,480,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ