Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE SWITCH - PSA2100W

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 16 psi, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-10R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07164
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 12 psi, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-04R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07163
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 20 psi, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-20R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07165
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 3 ~ 28 psi, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-30R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07166
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 7 ~ 100 psi, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-40R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07167
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 7 ~ 100 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-40R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07162
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 3 ~ 28 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-30R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07161
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 20 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-20R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07160
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 16 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-10R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07159
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

PSA2100W_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PSA2100W, 2 ~ 12 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PSA2100W-04R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07158
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ