Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE SWITCH - PS2200X

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.05 ~ 1.8 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2200X-04R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07134
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,110,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.4 ~ 2.8 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2200X-10R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07135
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,110,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.4 ~ 5 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2200X-20R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07136
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,110,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 1.6 ~ 9.8 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2200X-30R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07137
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,110,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 1.6 ~ 9.8 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2200X-30R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07133
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,315,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.4 ~ 5 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2200X-20R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07132
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,315,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.4 ~ 2.8 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2200X-10R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07131
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,315,000 VNĐ

PS2200X_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2200X, 0.05 ~ 1.8 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2200X-04R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07130
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,315,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ