Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE SWITCH - PS2000W

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 10 ~ 100 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-10R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06991
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 35 ~ 200 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-20R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06992
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 50 ~ 300 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-30R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06993
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 100 ~ 600 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-60R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06994
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 100 ~ 1300 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-130R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06995
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 300 ~ 2400 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-240R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06996
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 400 ~ 4000 psi, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS2000W-400R-A-1-F-2
Mã số : GV1-06997
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,480,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 400 ~ 4000 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-400R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06990
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 300 ~ 2400 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-240R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06989
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 100 ~ 1300 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-130R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06988
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 100 ~ 600 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-60R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06987
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 50 ~ 300 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-30R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06986
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 35 ~ 200 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-20R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06985
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ

ps2000w_optimized.jpg

PRESSURE SWITCH - PS2000W, 10 ~ 100 psi, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS2000W-10R-A-1-F-1
Mã số : GV1-06984
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,680,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021