Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 400 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-015
Mã số : GV1-07215
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 250 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-014
Mã số : GV1-07214
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 160 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-013
Mã số : GV1-07213
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 100 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-012
Mã số : GV1-07212
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 60 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-011
Mã số : GV1-07211
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 40 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-010
Mã số : GV1-07210
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 25 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-009
Mã số : GV1-07209
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 20 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-008
Mã số : GV1-07208
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 16 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-007
Mã số : GV1-07207
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 10 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-006
Mã số : GV1-07206
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 6 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-005
Mã số : GV1-07205
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 4 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-004
Mã số : GV1-07204
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 2.5 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-003
Mã số : GV1-07203
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 1.6 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-C-S-2-002
Mã số : GV1-07202
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 1 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-001
Mã số : GV1-07186
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 1.6 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-002
Mã số : GV1-07187
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 2.5 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-003
Mã số : GV1-07188
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 4 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-004
Mã số : GV1-07189
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 6 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-005
Mã số : GV1-07190
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 10 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-006
Mã số : GV1-07191
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 16 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-007
Mã số : GV1-07192
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 20 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-008
Mã số : GV1-07193
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 25 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-009
Mã số : GV1-07194
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

PIS5000_1.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000, 100mm (4"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 40 Bar

Model : PIS5000-A-1-2-B-S-1-010
Mã số : GV1-07195
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ