Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » PLASTIC TUBE FLOWMETER - MPF200

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 100-1000 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2015)
Mã số : GV1-05652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 75-750 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2014)
Mã số : GV1-05651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 60-600 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2013)
Mã số : GV1-05650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 40-400 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2012)
Mã số : GV1-05649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 25-250 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2011)
Mã số : GV1-05648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 15-150 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2010)
Mã số : GV1-05647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 10-100 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2009)
Mã số : GV1-05646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 6-60 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2008)
Mã số : GV1-05645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 5-50 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2007)
Mã số : GV1-05644
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 3-30 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2006)
Mã số : GV1-05643
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 2-20 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2005)
Mã số : GV1-05642
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 1.5-15 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2004)
Mã số : GV1-05641
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 1-10 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2003)
Mã số : GV1-05640
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 0.6-6 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2002)
Mã số : GV1-05639
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 0.4-4 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2001)
Mã số : GV1-05638
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐCm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021