Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » PLASTIC TUBE FLOWMETER - MPF200

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 100-1000 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2015)
Mã số : GV1-05652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 75-750 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2014)
Mã số : GV1-05651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 60-600 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2013)
Mã số : GV1-05650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 40-400 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2012)
Mã số : GV1-05649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 25-250 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2011)
Mã số : GV1-05648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 15-150 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2010)
Mã số : GV1-05647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 10-100 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2009)
Mã số : GV1-05646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 6-60 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2008)
Mã số : GV1-05645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 5-50 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2007)
Mã số : GV1-05644
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 3-30 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2006)
Mã số : GV1-05643
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 2-20 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2005)
Mã số : GV1-05642
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 1.5-15 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2004)
Mã số : GV1-05641
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 1-10 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2003)
Mã số : GV1-05640
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 0.6-6 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2002)
Mã số : GV1-05639
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 0.4-4 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2001)
Mã số : GV1-05638
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ