Sản phẩm

PROTECTION CLASS

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » PLASTIC TUBE FLOWMETER - BPF300

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 2-1/2" NPT, 1000-10000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-22N-IP-L-S(BPFP3025)
Mã số : GV1-05637
Brand : New-Flow
Đơn giá : 33,050,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 2-1/2" NPT, 900-9000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-22N-IP-L-S(BPFP3024)
Mã số : GV1-05636
Brand : New-Flow
Đơn giá : 33,050,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 2" NPT, 800-8000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-20N-IP-L-S(BPFP3023)
Mã số : GV1-05635
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,930,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 2" NPT, 700-7000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-20N-IP-L-S(BPFP3022)
Mã số : GV1-05634
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,930,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 2" NPT, 650-6500 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-20N-IP-L-S(BPFP3021)
Mã số : GV1-05633
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,930,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1-1/2" NPT, 500-5000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-12N-IP-L-S(BPFP3020)
Mã số : GV1-05632
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,685,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1-1/2" NPT, 450-4500 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-12N-IP-L-S(BPFP3019)
Mã số : GV1-05631
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,685,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1" NPT, 350-3500 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-10N-IP-L-S(BPFP3017)
Mã số : GV1-05630
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,685,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1" NPT, 300-3000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-10N-IP-L-S(BPFP3016)
Mã số : GV1-05629
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,685,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 250-2500 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3015)
Mã số : GV1-05628
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 200-2000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3014)
Mã số : GV1-05627
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 160-1600 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3013)
Mã số : GV1-05626
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 120-1200 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3012)
Mã số : GV1-05625
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 100-1000 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3011)
Mã số : GV1-05624
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 90-900 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3010)
Mã số : GV1-05623
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 70-700 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3009)
Mã số : GV1-05622
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 3/4" NPT, 50-500 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-6N-IP-L-S(BPFP3008)
Mã số : GV1-05621
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,460,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 40-400 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3007)
Mã số : GV1-05620
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,035,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 35-350 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3006)
Mã số : GV1-05619
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,035,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 28-280 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3005)
Mã số : GV1-05618
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,035,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 16-160 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3004)
Mã số : GV1-05617
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,015,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 8-80 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3003)
Mã số : GV1-05616
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,015,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 5.5-55 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3002)
Mã số : GV1-05615
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,015,000 VNĐ

BPF300_2.jpg

PLASTIC FLOWMETER - BPF300, Indicating + 4~20 mA, Body-Float: PVC-PVDF, 1/2" NPT, 4-40 L/H Water

Model : BPF300-GT-0-A-C-0-2N-IP-L-S(BPFP3001)
Mã số : GV1-05614
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,015,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ