Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » PADDLE WHEEL - HF100

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-4-C-1-2
Mã số : GV1-04736
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-3-C-1-2
Mã số : GV1-04735
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-2-C-1-2
Mã số : GV1-04734
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PVDF, 4~20mA

Model : HF100-1-C-1-2
Mã số : GV1-04733
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-4-B-1-2
Mã số : GV1-04732
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-3-B-1-2
Mã số : GV1-04731
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-2-B-1-2
Mã số : GV1-04730
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PTFE, 4~20mA

Model : HF100-1-B-1-2
Mã số : GV1-04729
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,360,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-1-A-1-2
Mã số : GV1-04725
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-4-A-1-2
Mã số : GV1-04728
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-3-A-1-2
Mã số : GV1-04727
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, Polypropylene, 4~20mA

Model : HF100-2-A-1-2
Mã số : GV1-04726
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,425,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-4-C-1-1
Mã số : GV1-04724
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-3-C-1-1
Mã số : GV1-04723
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-2-C-1-1
Mã số : GV1-04722
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PVDF, NPN

Model : HF100-1-C-1-1
Mã số : GV1-04721
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_7.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-4-B-1-1
Mã số : GV1-04720
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_6.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-3-B-1-1
Mã số : GV1-04719
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_5.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-2-B-1-1
Mã số : GV1-04718
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_4.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, PTFE, NPN

Model : HF100-1-B-1-1
Mã số : GV1-04717
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,240,000 VNĐ

HF100_2_3.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-4-A-1-1
Mã số : GV1-04715
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/4" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-3-A-1-1
Mã số : GV1-04714
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2_1.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 1/2" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-2-A-1-1
Mã số : GV1-04713
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ

HF100_2.jpg

PADDLE WHEEL - HF100, 3/8" NPTF, Polypropylene, NPN

Model : HF100-1-A-1-1
Mã số : GV1-04712
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,310,000 VNĐ
13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02612
Brand : Matic
Đơn giá : Call

13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-07652
Brand : Matic
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021