Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - pH TRANSMITTER » NIVELCO-pH TRANSMITTE LPP-100

LPP_29.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 6 bar, with solid particles

Model : LPP-111-4
Mã số : GV1-05183
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_28.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 8 bar, clear fluid

Model : LPP-121-4
Mã số : GV1-05184
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_27.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, clear fluid

Model : LPP-141-4
Mã số : GV1-05185
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,574,000 VNĐ

LPP_26.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 6 bar, with solid particles

Model : LPP-114-4
Mã số : GV1-05186
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_25.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 8 bar, clear fluid

Model : LPP-124-4
Mã số : GV1-05187
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_24.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, with solid particles

Model : LPP-134-4
Mã số : GV1-05188
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_23.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, clear fluid

Model : LPP-144-4
Mã số : GV1-05189
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,574,000 VNĐ

LPP_22.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, with solid particles

Model : LPP-131-4
Mã số : GV1-05191
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,440,000 VNĐ

LPP_21.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 3 bar, clear fluid

Model : LPP-161-4
Mã số : GV1-05192
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,903,000 VNĐ

LPP_20.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 3 bar, clear fluid

Model : LPP-164-4
Mã số : GV1-05193
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,903,000 VNĐ

LPP_19.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 6 bar, clear fluid

Model : LPP-171-4
Mã số : GV1-05194
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,970,000 VNĐ

LPP_18.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 6 bar, clear fluid

Model : LPP-174-4
Mã số : GV1-05195
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,970,000 VNĐ

LPP_17.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 6 bar, with solid particles

Model : LPP-111-H
Mã số : GV1-05196
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_16.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 8 bar, clear fluid

Model : LPP-121-H
Mã số : GV1-05197
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_15.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, with solid particles

Model : LPP-131-H
Mã số : GV1-05198
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_14.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 6 bar, with solid particles

Model : LPP-114-H
Mã số : GV1-05199
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_13.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 8 bar, clear fluid

Model : LPP-124-H
Mã số : GV1-05200
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_12.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, with solid particles

Model : LPP-134-H
Mã số : GV1-05201
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,443,000 VNĐ

LPP_11.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, clear fluid

Model : LPP-141-H
Mã số : GV1-05202
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,577,000 VNĐ

LPP_10.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, clear fluid

Model : LPP-144-H
Mã số : GV1-05203
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,577,000 VNĐ

LPP_9.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 3 bar, clear fluid

Model : LPP-161-H
Mã số : GV1-05204
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,906,000 VNĐ

LPP_8.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 3 bar, clear fluid

Model : LPP-164-H
Mã số : GV1-05205
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,906,000 VNĐ

LPP_7.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"BSP, material PP, 6 bar, clear fluid

Model : LPP-171-H
Mã số : GV1-05206
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,973,000 VNĐ

LPP_6.png

pH transmitters LPP-100, 1 1/2"NPT, material PP, 6 bar, clear fluid

Model : LPP-174-H
Mã số : GV1-05207
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,973,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ