Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - pH TRANSMITTER » NIVELCO-pH TRANSMITTE LGP-100

LEP_121AnaCONT_optimized_59.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar,with solid particles

Model : LGP-111-2
Mã số : GV1-05123
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_58.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, Included programmer and local indicator,8 bar, clear fluid

Model : LGP-121-2
Mã số : GV1-05124
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_57.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-131-2
Mã số : GV1-05125
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_56.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-114-2
Mã số : GV1-05126
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_55.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-124-2
Mã số : GV1-05127
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_54.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-134-2
Mã số : GV1-05128
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,627,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_53.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LGP-111-R
Mã số : GV1-05129
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_52.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,8 bar, clear fluid

Model : LGP-121-R
Mã số : GV1-05130
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_51.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, with solid particles

Model : LGP-131-R
Mã số : GV1-05131
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_50.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-114-R
Mã số : GV1-05132
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_49.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP,included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-124-R
Mã số : GV1-05133
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_48.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-134-R
Mã số : GV1-05134
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,630,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_47.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LGP-111-4
Mã số : GV1-05135
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_46.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,8 bar, clear fluid

Model : LGP-121-4
Mã số : GV1-05136
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_45.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-131-4
Mã số : GV1-05137
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_44.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LGP-114-4
Mã số : GV1-05138
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_43.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LGP-124-4
Mã số : GV1-05139
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_42.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LGP-134-4
Mã số : GV1-05140
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,344,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_41.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator,3 bar, clear fluid

Model : LGP-161-2
Mã số : GV1-05141
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,090,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_40.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-164-2
Mã số : GV1-05142
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,090,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_39.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LGP-171-2
Mã số : GV1-05143
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,157,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_38.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP, included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LGP-174-2
Mã số : GV1-05144
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,157,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_37.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"BSP, material PP, included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-161-R
Mã số : GV1-05145
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,093,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_36.png

pH transmitters LGP-100, 1 1/2"NPT, material PP,included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LGP-164-R
Mã số : GV1-05146
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,093,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ