Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - pH TRANSMITTER » NIVELCO-pH TRANSMITTE LEP-200

LEP_121AnaCONT_optimized_89.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LEP-211-2
Mã số : GV1-05093
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_88.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-221-2
Mã số : GV1-05094
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_87.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-231-2
Mã số : GV1-05095
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_86.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,6 bar,with solid particles

Model : LEP-214-2
Mã số : GV1-05096
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_85.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-224-2
Mã số : GV1-05097
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_84.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-234-2
Mã số : GV1-05098
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,029,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_83.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LEP-211-R
Mã số : GV1-05099
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_82.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-221-R
Mã số : GV1-05100
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_81.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, with solid particles

Model : LEP-231-R
Mã số : GV1-05101
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_80.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, with solid particles

Model : LEP-214-R
Mã số : GV1-05102
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_79.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-224-R
Mã số : GV1-05103
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_78.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-234-R
Mã số : GV1-05104
Brand : Nivelco
Đơn giá : 21,032,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_77.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LEP-211-4
Mã số : GV1-05105
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_76.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator,8 bar, clear fluid

Model : LEP-221-4
Mã số : GV1-05106
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_75.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-231-4
Mã số : GV1-05107
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_74.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,6 bar, with solid particles

Model : LEP-214-4
Mã số : GV1-05108
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_73.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 8 bar, clear fluid

Model : LEP-224-4
Mã số : GV1-05109
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_72.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator,with solid particles

Model : LEP-234-4
Mã số : GV1-05110
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,746,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_71.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LEP-261-2
Mã số : GV1-05111
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,492,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_70.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LEP-264-2
Mã số : GV1-05112
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,492,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_69.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LEP-271-2
Mã số : GV1-05113
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,559,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_68.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 6 bar, clear fluid

Model : LEP-274-2
Mã số : GV1-05114
Brand : Nivelco
Đơn giá : 19,559,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_67.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"BSP, material PP, not included programmer and local indicator,3 bar, clear fluid

Model : LEP-261-R
Mã số : GV1-05115
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,495,000 VNĐ

LEP_121AnaCONT_optimized_66.png

pH transmitters LEP-200, 1 1/2"NPT, material PP, not included programmer and local indicator, 3 bar, clear fluid

Model : LEP-264-R
Mã số : GV1-05116
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,495,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ