Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO- LEVEL TRANSMITTER » Nivelco EasyTrek SCD-34

SCD_330EasyTREK1_optimized_3.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-34, Range: 0.6-15m, 40kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-34J-8
Mã số : GV1-07250
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,146,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized_1.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-34, Range: 0.6-15m, 40kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-340-8
Mã số : GV1-07248
Brand : Nivelco
Đơn giá : 22,834,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-34, Range: 0.6-15m, 40kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-340-4
Mã số : GV1-07247
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,664,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized_2.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-34, Range: 0.6-15m, 40kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-34J-4
Mã số : GV1-07249
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,976,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ