Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO- LEVEL TRANSMITTER » Nivelco EasyTrek SCD-33

SCD_330EasyTREK1_optimized_6.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-33, Range: 0.6-30m, 30kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-33J-4
Mã số : GV1-07253
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,048,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized_7.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-33, Range: 0.6-30m, 30kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-33J-8
Mã số : GV1-07254
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,218,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized_5.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-33, Range: 0.6-30m, 30kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-330-8
Mã số : GV1-07252
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,906,000 VNĐ

SCD_330EasyTREK1_optimized_4.jpg

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-33, Range: 0.6-30m, 30kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-330-4
Mã số : GV1-07251
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,736,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ