Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO- LEVEL TRANSMITTER » Nivelco EasyTrek SCD-31

scd_31ex_1.png

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-31, Range: 1 - 60m, 15kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-31J-8
Mã số : GV1-07258
Brand : Nivelco
Đơn giá : 33,652,000 VNĐ

scd_31_1.png

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-31, Range: 1 - 60m, 15kHz, Mounting: Aming device

Model : SCD-31J-4
Mã số : GV1-07257
Brand : Nivelco
Đơn giá : 31,482,000 VNĐ

scd_31ex.png

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-31, Range: 1 - 60m, 15kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-310-8
Mã số : GV1-07256
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,339,000 VNĐ

scd_31.png

Ultrasonic integrated level transmitters for solids EasyTREK SCD-31, Range: 1 - 60m, 15kHz, Mounting: 1" BSP thread

Model : SCD-310-4
Mã số : GV1-07255
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,170,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ