Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - PRESSURE SENSOR » NIVELCO - PRESSURE SWITCH NIPRESS DK-200

DK200_1.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-5 bar

Model : DKA-2M3-7
Mã số : GV1-04483
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_3.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-10 bar

Model : DKA-2A3-7
Mã số : GV1-04525
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_5.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-20 bar

Model : DKA-2T3-7
Mã số : GV1-04527
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_7.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-50 bar

Model : DKA-2N3-7
Mã số : GV1-04529
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_9.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-100 bar

Model : DKA-2F3-7
Mã số : GV1-04531
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_11.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-200 bar

Model : DKA-2U3-7
Mã số : GV1-04533
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_13.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-400 bar

Model : DKA-2J3-7
Mã số : GV1-04535
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_14.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-400 bar

Model : DKA-2J3-9
Mã số : GV1-04536
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_12.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-200 bar

Model : DKA-2U3-9
Mã số : GV1-04534
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_10.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-100 bar

Model : DKA-2F3-9
Mã số : GV1-04532
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_8.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-50 bar

Model : DKA-2N3-9
Mã số : GV1-04530
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_6.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-20 bar

Model : DKA-2T3-9
Mã số : GV1-04528
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_4.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-10 bar

Model : DKA-2A3-9
Mã số : GV1-04526
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_2.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-5 bar

Model : DKA-2M3-9
Mã số : GV1-04524
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-2 bar

Model : DKA-2S3-9
Mã số : GV1-04482
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-2 bar

Model : DKA-2S3-7
Mã số : GV1-04460
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021