Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - PRESSURE SENSOR » NIVELCO - PRESSURE SWITCH NIPRESS DK-200

DK200_1.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-5 bar

Model : DKA-2M3-7
Mã số : GV1-04483
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_3.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-10 bar

Model : DKA-2A3-7
Mã số : GV1-04525
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_5.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-20 bar

Model : DKA-2T3-7
Mã số : GV1-04527
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_7.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-50 bar

Model : DKA-2N3-7
Mã số : GV1-04529
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_9.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-100 bar

Model : DKA-2F3-7
Mã số : GV1-04531
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_11.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-200 bar

Model : DKA-2U3-7
Mã số : GV1-04533
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_13.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-400 bar

Model : DKA-2J3-7
Mã số : GV1-04535
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ

DK200_14.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-400 bar

Model : DKA-2J3-9
Mã số : GV1-04536
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_12.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-200 bar

Model : DKA-2U3-9
Mã số : GV1-04534
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_10.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-100 bar

Model : DKA-2F3-9
Mã số : GV1-04532
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_8.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-50 bar

Model : DKA-2N3-9
Mã số : GV1-04530
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_6.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-20 bar

Model : DKA-2T3-9
Mã số : GV1-04528
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_4.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-10 bar

Model : DKA-2A3-9
Mã số : GV1-04526
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200_2.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-5 bar

Model : DKA-2M3-9
Mã số : GV1-04524
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-2 bar

Model : DKA-2S3-9
Mã số : GV1-04482
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,950,000 VNĐ

DK200.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-200 1/4"BSP, 0-2 bar

Model : DKA-2S3-7
Mã số : GV1-04460
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,349,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ