Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO- LEVEL TRANSMITTER » NIVELCO - EasyTREK SP-5A

SP_500.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5A0-4
Mã số : GV1-05653
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,520,000 VNĐ

SP_500.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5AN-4
Mã số : GV1-05654
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,520,000 VNĐ

SP_500.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5A0-8
Mã số : GV1-05655
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,474,000 VNĐ

SP_500_1.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5AN-8
Mã số : GV1-05656
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,474,000 VNĐ

SP_500_2.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5A0-H
Mã số : GV1-05657
Brand : Nivelco
Đơn giá : 13,523,000 VNĐ

SP_500_3.png

Ultrasonic intergrated level transmitters for liquid EasyTREK SP-5A, Range: 0.15-3m, 1" mounting, 120kHz

Model : SPA-5AN-H
Mã số : GV1-05658
Brand : Nivelco
Đơn giá : 13,523,000 VNĐLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ