Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~6 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~6 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06659
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~10 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~10 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06660
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~16 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~16 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06661
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~25 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~25 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06662
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~40 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~40 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06663
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~40 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~40 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06658
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~25 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~25 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06657
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~10 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~10 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06655
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~16 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~16 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06656
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~6 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~6 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06654
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ