Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~6 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~6 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06659
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~10 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~10 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06660
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~16 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~16 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06661
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~25 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~25 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06662
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~40 Bar, 1/2” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~40 Bar)+DT101-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06663
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~40 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~40 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06658
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~25 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~25 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06657
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~10 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~10 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06655
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~16 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~16 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06656
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ

DT_101_optimized.jpg

MINI TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT101, 0~6 Bar, ¼” BSP(F)

Model : PGS-A-2-4N-(0~6 Bar)+DT101-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06654
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,630,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021