Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MINI SIZE LEVEL GAUGE - MLG

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" NPT, 150mm

Model : MLG-F-3-D-A
Mã số : GV1-06527
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,024,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" NPT, 250mm

Model : MLG-F-3-F-A
Mã số : GV1-06528
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,888,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" NPT, 350mm

Model : MLG-F-3-H-A
Mã số : GV1-06529
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,968,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" BSP, 150mm

Model : MLG-E-3-D-A
Mã số : GV1-06524
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,456,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" BSP, 250mm

Model : MLG-E-3-F-A
Mã số : GV1-06525
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,320,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/2" BSP, 350mm

Model : MLG-E-3-H-A
Mã số : GV1-06526
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,400,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" NPT, 150mm

Model : MLG-B-3-D-A
Mã số : GV1-06521
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,024,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" NPT, 250mm

Model : MLG-B-3-F-A
Mã số : GV1-06522
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,888,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" NPT, 350mm

Model : MLG-B-3-H-A
Mã số : GV1-06523
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,968,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" BSP, 350mm

Model : MLG-A-3-H-A
Mã số : GV1-06520
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,400,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" BSP, 250mm

Model : MLG-A-3-F-A
Mã số : GV1-06519
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,320,000 VNĐ

Untitled_4.png

MINI SIZE LEVEL GAUGE, SS316, 1/4" BSP, 150mm

Model : MLG-A-3-D-A
Mã số : GV1-06518
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,456,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ