Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » METAL TUBE FLOWMETER - BR250S

BR250S_horizontal_optimized.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, Indicating only, 1/2" BSPF, 30-300 L/H Water

Model : BR250S-G-O-B1-A-A-0+2B-0-L-S(BR250S01)-0-N-N-N
Mã số : GV1-04317
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,755,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 4" ANSI150#, 6000-60000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+40F-G-L-S(BR250S27)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04663
Brand : New-Flow
Đơn giá : 51,650,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 4" ANSI150#, 5000-50000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+40F-G-L-S(BR250S26)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04662
Brand : New-Flow
Đơn giá : 51,650,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 4" JIS10K, 6000-60000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+40F-G-L-S(BR250S27)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04661
Brand : New-Flow
Đơn giá : 48,245,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 4" JIS10K, 5000-50000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+40F-G-L-S(BR250S26)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04660
Brand : New-Flow
Đơn giá : 48,245,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" ANSI150#, 120-1200 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+30F-G-G-S(BR250S25)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04659
Brand : New-Flow
Đơn giá : 43,860,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" ANSI150#, 90-900 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+30F-G-G-S(BR250S24)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04658
Brand : New-Flow
Đơn giá : 43,860,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" JIS10K, 120-1200 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+30F-G-G-S(BR250S25)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04657
Brand : New-Flow
Đơn giá : 42,000,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" JIS10K, 90-900 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+30F-G-G-S(BR250S24)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04656
Brand : New-Flow
Đơn giá : 42,000,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" ANSI150#, 4000-40000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+30F-G-L-S(BR250S25)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04655
Brand : New-Flow
Đơn giá : 43,050,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" ANSI150#, 3000-30000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+30F-G-L-S(BR250S24)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04654
Brand : New-Flow
Đơn giá : 43,050,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" JIS10K, 4000-40000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+30F-G-L-S(BR250S25)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04653
Brand : New-Flow
Đơn giá : 41,160,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 3" JIS10K, 3000-30000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+30F-G-L-S(BR250S24)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 41,160,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" ANSI150#, 80-800 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+22F-G-G-S(BR250S23)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,130,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" ANSI150#, 70-700 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+22F-G-G-S(BR250S22)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,130,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" JIS10K, 80-800 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+22F-G-G-S(BR250S23)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,785,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" JIS10K, 70-700 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+22F-G-G-S(BR250S22)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,785,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" ANSI150#, 3000-30000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+22F-G-L-S(BR250S23)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,500,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" ANSI150#, 2000-20000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+22F-G-L-S(BR250S22)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,500,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" JIS10K, 3000-30000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+22F-G-L-S(BR250S23)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,000,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2-1/2" JIS10K, 2000-20000 L/H Water

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-10+22F-G-L-S(BR250S22)-0-D0-N-1
Mã số : GV1-04644
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,000,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2" ANSI150#, 70-700 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+20F-G-G-S(BR250S21)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04643
Brand : New-Flow
Đơn giá : 34,850,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2" ANSI150#, 60-600 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+20F-G-G-S(BR250S20)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04642
Brand : New-Flow
Đơn giá : 34,850,000 VNĐ

BR250S_2_3.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, LCD Display IP66, 2" ANSI150#, 50-500 NM³/H

Model : BR250S-GT-O-A1-A-A-15+20F-G-G-S(BR250S19)-0-D0-D-1
Mã số : GV1-04641
Brand : New-Flow
Đơn giá : 34,850,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021