Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-10 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-00-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04967
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-20 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-01-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04968
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-50 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-02-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04969
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-100 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-03-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04970
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-200 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-04-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04971
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-500 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-05-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04972
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-1 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-06-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04973
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-2 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-07-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04974
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-5 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-08-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04975
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-10 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-09-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04976
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-15 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-10-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04977
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-20 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-11-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04978
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-25 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-12-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04979
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-30 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-13-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04980
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-35 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-14-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04981
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-40 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-15-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04982
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-45 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-16-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04983
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-50 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-17-A-1-T-2-A-1-1
Mã số : GV1-04984
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,825,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-10 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-00-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04949
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-20 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-01-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04950
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-50 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-02-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04951
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-100 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-03-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04952
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-200 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-04-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04953
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

TLFC.jpg

MASS FLOW CONTROLLERS - TLFC, 0-500 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with LCD Display + Blue Back Lighted, Output: 4~20mA, Integral

Model : TLFC-05-A-1-B-2-A-1-1
Mã số : GV1-04954
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ