Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » MASS FLOWMETER - TLF

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-10 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-00-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04907
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-20 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-01-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04908
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-50 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-02-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04909
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-100 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-03-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04910
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-200 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-04-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04911
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-500 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-05-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04912
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-1 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-06-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04913
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-2 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-07-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04914
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-5 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-08-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04915
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-10 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-09-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04916
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-15 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-10-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04917
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-20 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-11-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04918
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-25 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-12-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04919
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-30 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-13-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04920
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-35 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-14-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04921
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-40 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-15-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04922
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-45 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-16-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04923
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-50 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-17-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04924
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-55 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-18-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04925
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-60 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-19-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04926
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-65 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-20-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04927
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-70 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-21-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04928
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-75 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-22-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04929
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-100 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-23-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04930
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ