Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » MASS FLOWMETER - TLF

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-10 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-00-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04907
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-20 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-01-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04908
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-50 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-02-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04909
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-100 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-03-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04910
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-200 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-04-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04911
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-500 SCCM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-05-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04912
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-1 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-06-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04913
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-2 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-07-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04914
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-5 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-08-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04915
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-10 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-09-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04916
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-15 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-10-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04917
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-20 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-11-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04918
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-25 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-12-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04919
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-30 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-13-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04920
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-35 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-14-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04921
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-40 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-15-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04922
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-45 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-16-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04923
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-50 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-17-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04924
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-55 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-18-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04925
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-60 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-19-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04926
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-65 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-20-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04927
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-70 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-21-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04928
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-75 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-22-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04929
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ

TLF_optimized.jpg

MASS FLOWMETER - TLF, 0-100 SLM, SS316 (Viton O-ring), Flow Rate with Totalizer LCD Display + Blue Back Lighted, 4~20mA

Model : TLF-23-A-1-T-2-1-1
Mã số : GV1-04930
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,850,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021