Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MAGNETIC LEVEL GAUGE - M Series

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 3000mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-3000mm-N
Mã số : GV1-06517
Brand : New-Flow
Đơn giá : 63,417,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 2500mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-2500mm-N
Mã số : GV1-06516
Brand : New-Flow
Đơn giá : 55,340,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 2000mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-2000mm-N
Mã số : GV1-06515
Brand : New-Flow
Đơn giá : 45,917,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 1500mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-1500mm-N
Mã số : GV1-06514
Brand : New-Flow
Đơn giá : 38,595,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 1000mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-1000mm-N
Mã số : GV1-06513
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,576,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS316, Accuracy: ±12mm, 500mm

Model : MT-C-3-B-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-500mm-N
Mã số : GV1-06512
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,907,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 3000mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-3000mm-N
Mã số : GV1-06511
Brand : New-Flow
Đơn giá : 58,007,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 2500mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-2500mm-N
Mã số : GV1-06510
Brand : New-Flow
Đơn giá : 51,285,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 2000mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-2000mm-N
Mã số : GV1-06509
Brand : New-Flow
Đơn giá : 41,707,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 1500mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-1500mm-N
Mã số : GV1-06508
Brand : New-Flow
Đơn giá : 35,437,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 1000mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-1000mm-N
Mã số : GV1-06507
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,169,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Indicating + 4~20mA, 1" JIS10K, SS304, Accuracy: ±12mm, 500mm

Model : MT-C-3-A-2-C-0-0-1A-A-1-Sp. Gr=__-500mm-N
Mã số : GV1-06506
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,255,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 3000mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-3000mm-N
Mã số : GV1-06505
Brand : New-Flow
Đơn giá : 49,871,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 2500mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-2500mm-N
Mã số : GV1-06504
Brand : New-Flow
Đơn giá : 44,108,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 2000mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-2000mm-N
Mã số : GV1-06503
Brand : New-Flow
Đơn giá : 36,998,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 1500mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-1500mm-N
Mã số : GV1-06502
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,990,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 1000mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-1000mm-N
Mã số : GV1-06501
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,284,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS316, Switch Point: 2, IP66, 500mm

Model : MS-C-3-B-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-500mm-N
Mã số : GV1-06500
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,928,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 3000mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-3000mm-N
Mã số : GV1-06499
Brand : New-Flow
Đơn giá : 44,461,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 2500mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-2500mm-N
Mã số : GV1-06498
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,052,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 2000mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-2000mm-N
Mã số : GV1-06497
Brand : New-Flow
Đơn giá : 32,788,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 1500mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-1500mm-N
Mã số : GV1-06496
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,832,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 1000mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-1000mm-N
Mã số : GV1-06495
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,877,000 VNĐ

MSeries_optimized.jpg

MAGNETIC LEVEL GAUGE, Switch Type, 1" JIS10K, SS304, Switch Point: 2, IP66, 500mm

Model : MS-C-3-A-2-C-2-B-2-A-1-Sp. Gr=__-500mm-N
Mã số : GV1-06494
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,276,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ