Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-4-A-B-500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06337
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,520,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 1000mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-4-A-B-1000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06338
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,265,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 1500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-4-A-B-1500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06339
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,235,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 2000mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-4-A-B-2000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06340
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,980,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 2500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-4-A-B-2500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06341
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,760,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-4-A-B-500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06342
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,160,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 1000mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-4-A-B-1000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06343
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,910,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 1500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-4-A-B-1500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06344
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,875,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 2000mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-4-A-B-2000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06345
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,620,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDA, Float Size: Ф75 (SS316), 2500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-4-A-B-2500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06346
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,400,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 2500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-3-A-B-2500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06336
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,620,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 2000mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-3-A-B-2000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06335
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,840,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 1500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-3-A-B-1500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06334
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,095,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 1000mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-3-A-B-1000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06333
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,125,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 500mm

Model : LTFA-N-X-A-FB-2-3-A-B-500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06332
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 2500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-3-A-B-2500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06331
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,980,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 2000mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-3-A-B-2000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06330
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,200,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 1500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-3-A-B-1500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06329
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,455,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 1000mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-3-A-B-1000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06328
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,485,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" NPT(M), Head Type: XDS, Float Size: Ф75 (SS316), 500mm

Model : LTHA-N-X-A-TB-2-3-A-B-500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06327
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,740,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: HN, Float Size: Ф75 (SS316), 2500mm

Model : LTFA-N-W-A-FB-2-1-A-B-2500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06326
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,910,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: HN, Float Size: Ф75 (SS316), 2000mm

Model : LTFA-N-W-A-FB-2-1-A-B-2000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06325
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,125,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: HN, Float Size: Ф75 (SS316), 1500mm

Model : LTFA-N-W-A-FB-2-1-A-B-1500mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06324
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL TRANSMITTER - LT, 2" JIS10K, Head Type: HN, Float Size: Ф75 (SS316), 1000mm

Model : LTFA-N-W-A-FB-2-1-A-B-1000mm-L1-N-1
Mã số : GV1-06323
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,410,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021