Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH IP68 - WLS100/200/300/400

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm

Model : WLS404-C-F-2-3-11-3-D-B-2000mm
Mã số : GV1-05774
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,270,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm

Model : WLS404-C-F-2-3-11-3-D-B-1500mm
Mã số : GV1-05773
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,770,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm

Model : WLS404-C-F-2-3-11-3-D-B-1000mm
Mã số : GV1-05772
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,330,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 500mm

Model : WLS404-C-F-2-3-11-3-D-B-500mm
Mã số : GV1-05771
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,830,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm

Model : WLS403-B-F-2-3-11-3-C-B-2000mm
Mã số : GV1-05770
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,485,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm

Model : WLS403-B-F-2-3-11-3-C-B-1500mm
Mã số : GV1-05769
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,985,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm

Model : WLS403-B-F-2-3-11-3-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05768
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,540,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm

Model : WLS403-B-F-2-3-11-3-C-B-500mm
Mã số : GV1-05767
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,040,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS401, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm

Model : WLS401-A-F-2-3-11-3-A-B-500mm
Mã số : GV1-05759
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,580,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS401, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm

Model : WLS401-A-F-2-3-11-3-A-B-1000mm
Mã số : GV1-05760
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,080,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS401, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm

Model : WLS401-A-F-2-3-11-3-A-B-1500mm
Mã số : GV1-05761
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,530,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS401, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm

Model : WLS401-A-F-2-3-11-3-A-B-2000mm
Mã số : GV1-05762
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,030,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm

Model : WLS402-A-F-2-3-11-3-B-B-500mm
Mã số : GV1-05763
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,580,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm

Model : WLS402-A-F-2-3-11-3-B-B-1000mm
Mã số : GV1-05764
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,080,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm

Model : WLS402-A-F-2-3-11-3-B-B-2000mm
Mã số : GV1-05766
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,030,000 VNĐ

LS_2_2_15.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm

Model : WLS402-A-F-2-3-11-3-B-B-1500mm
Mã số : GV1-05765
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,530,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS304, 3" JIS10K, 3xSPDT, 2000mm

Model : WLS304-C-F-2-3-8-3-D-B-2000mm
Mã số : GV1-05758
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,940,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS304, 3" JIS10K, 3xSPDT, 1500mm

Model : WLS304-C-F-2-3-8-3-D-B-1500mm
Mã số : GV1-05757
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,440,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS304, 3" JIS10K, 3xSPDT, 1000mm

Model : WLS304-C-F-2-3-8-3-D-B-1000mm
Mã số : GV1-05756
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,000,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS304, 3" JIS10K, 3xSPDT, 500mm

Model : WLS304-C-F-2-3-8-3-D-B-500mm
Mã số : GV1-05755
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,500,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS303, 2" JIS10K, 3xSPDT, 2000mm

Model : WLS303-B-F-2-3-8-3-C-B-2000mm
Mã số : GV1-05754
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,630,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS303, 2" JIS10K, 3xSPDT, 1500mm

Model : WLS303-B-F-2-3-8-3-C-B-1500mm
Mã số : GV1-05753
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,130,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS303, 2" JIS10K, 3xSPDT, 1000mm

Model : WLS303-B-F-2-3-8-3-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05752
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,685,000 VNĐ

LS_2_2_7.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - WLS303, 2" JIS10K, 3xSPDT, 500mm

Model : WLS303-B-F-2-3-8-3-C-B-500mm
Mã số : GV1-05751
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,185,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ