Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH Ex - ELS100/200/300/400

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS404-C-F-2-3-11-1-D-B-500mm
Mã số : GV1-05941
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,390,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS404-C-F-2-3-11-1-D-B-1000mm
Mã số : GV1-05942
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,890,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: XDS

Model : ELS404-C-F-2-3-11-1-D-B-1500mm
Mã số : GV1-05943
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,335,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: XDS

Model : ELS404-C-F-2-3-11-1-D-B-2000mm
Mã số : GV1-05944
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,835,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS404-C-F-2-3-11-3-D-B-2000mm
Mã số : GV1-05940
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,410,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS404-C-F-2-3-11-3-D-B-1500mm
Mã số : GV1-05939
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,910,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS404-C-F-2-3-11-3-D-B-1000mm
Mã số : GV1-05938
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,465,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS404, 3" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS404-C-F-2-3-11-3-D-B-500mm
Mã số : GV1-05937
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,965,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS403-B-F-2-3-11-1-C-B-500mm
Mã số : GV1-05933
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,225,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS403-B-F-2-3-11-1-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05934
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,725,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: XDS

Model : ELS403-B-F-2-3-11-1-C-B-1500mm
Mã số : GV1-05935
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,170,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: XDS

Model : ELS403-B-F-2-3-11-1-C-B-2000mm
Mã số : GV1-05936
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,670,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS403-B-F-2-3-11-3-C-B-2000mm
Mã số : GV1-05932
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,245,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS403-B-F-2-3-11-3-C-B-1500mm
Mã số : GV1-05931
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,745,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS403-B-F-2-3-11-3-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05930
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,300,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS403, 2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS403-B-F-2-3-11-3-C-B-500mm
Mã số : GV1-05929
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,800,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS402-A-F-2-3-11-3-B-B-500mm
Mã số : GV1-05921
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,340,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS402-A-F-2-3-11-3-B-B-1000mm
Mã số : GV1-05922
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,840,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS402-A-F-2-3-11-3-B-B-1500mm
Mã số : GV1-05923
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,285,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS402-A-F-2-3-11-3-B-B-2000mm
Mã số : GV1-05924
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,785,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS402-A-F-2-3-11-1-B-B-500mm
Mã số : GV1-05925
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,765,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS402-A-F-2-3-11-1-B-B-1000mm
Mã số : GV1-05926
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,265,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 1500mm, Head Type: XDS

Model : ELS402-A-F-2-3-11-1-B-B-1500mm
Mã số : GV1-05927
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,710,000 VNĐ

Untitled_optimized_1.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS402, 1-1/2" JIS10K, 4xSPDT, 2000mm, Head Type: XDS

Model : ELS402-A-F-2-3-11-1-B-B-2000mm
Mã số : GV1-05928
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,210,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ