Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-4-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06231
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,050,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-4-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06232
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,400,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-3-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06229
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,755,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-3-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06230
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,105,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-2-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06227
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,215,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-2-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06228
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,565,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-1-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06225
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,865,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-1-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06226
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,215,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” NPT(M), SPDT x 2

Model : LXT207-1-1-H-1-1-N-2
Mã số : GV1-06224
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,735,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” NPT(M), SPDT x 1

Model : LXT207-1-1-H-1-1-N-1
Mã số : GV1-06223
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ