Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-4-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06231
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,050,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-4-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06232
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,400,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-3-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06229
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,755,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-3-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06230
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,105,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-2-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06227
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,215,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-2-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06228
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,565,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT207-3-1-A-1-1-N-1
Mã số : GV1-06225
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,865,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT207-3-1-A-1-1-N-2
Mã số : GV1-06226
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,215,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” NPT(M), SPDT x 2

Model : LXT207-1-1-H-1-1-N-2
Mã số : GV1-06224
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,735,000 VNĐ

Untitled.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT207, 1-1/2” NPT(M), SPDT x 1

Model : LXT207-1-1-H-1-1-N-1
Mã số : GV1-06223
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021