Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06217
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,725,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06218
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,075,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06219
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,850,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06220
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,200,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06221
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,300,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06222
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,650,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06211
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,885,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06212
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,235,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06213
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,010,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06214
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,360,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06215
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,460,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06216
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,810,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06209
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,115,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06210
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,465,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06204
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,540,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06205
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,890,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06206
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,665,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06208
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,015,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021