Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06217
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,725,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06218
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,075,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06219
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,850,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06220
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,200,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-3-A-1-1-1
Mã số : GV1-06221
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,300,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-3-A-1-1-2
Mã số : GV1-06222
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,650,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06211
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,885,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06212
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,235,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06213
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,010,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06214
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,360,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-2-A-1-1-1
Mã số : GV1-06215
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,460,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-2-A-1-1-2
Mã số : GV1-06216
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,810,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(150mm)-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06209
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,115,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (150mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(150mm)-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06210
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,465,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-S-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06204
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,540,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Standard, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-S-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06205
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,890,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LXT204-E(100mm)-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06206
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,665,000 VNĐ

LTX_204_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT204, Extension Arm (100mm), 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LXT204-E(100mm)-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06208
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,015,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ