Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Standard, 1-1/2" NPT(M), -20°C ~ 350°C

Model : LXT203S-S-1-A-1-1-B
Mã số : GV1-06401
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,055,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Standard, 2" NPT(M), -20°C ~ 350°C

Model : LXT203S-S-2-A-1-1-B
Mã số : GV1-06402
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,955,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Extension Arm (150mm), 1-1/2" NPT(M), -20°C ~ 350°C

Model : LXT203S-E-1-A-1-1-B
Mã số : GV1-06403
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,625,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Extension Arm (150mm), 2" NPT(M), -20°C ~ 350°C

Model : LXT203S-E-2-A-1-1-B
Mã số : GV1-06404
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,525,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Extension Arm (150mm), 1-1/2" NPT(M), -20°C ~ 200°C

Model : LXT203S-E-1-A-1-1-A
Mã số : GV1-06399
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,345,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Extension Arm (150mm), 2" NPT(M), -20°C ~ 200°C

Model : LXT203S-E-2-A-1-1-A
Mã số : GV1-06400
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,240,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Standard, 2" NPT(M), -20°C ~ 200°C

Model : LXT203S-S-2-A-1-1-A
Mã số : GV1-06398
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,670,000 VNĐ

LXT_203S_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203S, Standard, 1-1/2" NPT(M), -20°C ~ 200°C

Model : LXT203S-S-1-A-1-1-A
Mã số : GV1-06397
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,775,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ