Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-S-1-A-1-1-B
Mã số : GV1-06413
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,535,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-S-2-A-1-1-B
Mã số : GV1-06414
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,885,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-S-3-A-1-1-B
Mã số : GV1-06415
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,720,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-S-4-A-1-1-B
Mã số : GV1-06416
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,365,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-E-1-A-1-1-B
Mã số : GV1-06417
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,110,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-E-2-A-1-1-B
Mã số : GV1-06418
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,455,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-E-3-A-1-1-B
Mã số : GV1-06419
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,295,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C

Model : LXT203F-E-4-A-1-1-B
Mã số : GV1-06420
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,935,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-E-4-A-1-1-A
Mã số : GV1-06412
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,650,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-E-3-A-1-1-A
Mã số : GV1-06411
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,010,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-E-2-A-1-1-A
Mã số : GV1-06410
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,170,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Extension Arm (150mm), 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-E-1-A-1-1-A
Mã số : GV1-06409
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,825,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-S-4-A-1-1-A
Mã số : GV1-06408
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,080,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-S-3-A-1-1-A
Mã số : GV1-06407
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,440,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-S-2-A-1-1-A
Mã số : GV1-06406
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,600,000 VNĐ

LXT_203F_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXT203F, Standard, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C

Model : LXT203F-S-1-A-1-1-A
Mã số : GV1-06405
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,255,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021