Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LT204-1-A-1-2
Mã số : GV1-06138
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,220,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 2” JIS10K, SPDT x 2

Model : LT204-2-A-1-2
Mã số : GV1-06139
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,565,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 3” JIS10K, SPDT x 2

Model : LT204-3-A-1-2
Mã số : GV1-06140
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,405,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 4” JIS10K, SPDT x 2

Model : LT204-4-A-1-2
Mã số : GV1-06141
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,045,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 4” JIS10K, SPDT x 1

Model : LT204-4-A-1-1
Mã số : GV1-06137
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,245,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 3” JIS10K, SPDT x 1

Model : LT204-3-A-1-1
Mã số : GV1-06136
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,605,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LT204-2-A-1-1
Mã số : GV1-06135
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,765,000 VNĐ

LT204_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT204, 1-1/2” JIS10K, SPDT x 1

Model : LT204-1-A-1-1
Mã số : GV1-06134
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,420,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021