Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-1-A-1-A-2
Mã số : GV1-06389
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,150,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-2-A-1-A-2
Mã số : GV1-06390
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,500,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-3-A-1-A-2
Mã số : GV1-06391
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,335,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT203-4-A-1-A-2
Mã số : GV1-06392
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,980,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-1-A-1-B-2
Mã số : GV1-06393
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,435,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-2-A-1-B-2
Mã số : GV1-06394
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,780,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-3-A-1-B-2
Mã số : GV1-06395
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,620,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT203-4-A-1-B-2
Mã số : GV1-06396
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,260,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-1-A-1-B-1
Mã số : GV1-06385
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,640,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-2-A-1-B-1
Mã số : GV1-06386
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,985,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-3-A-1-B-1
Mã số : GV1-06387
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,825,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT203-4-A-1-B-1
Mã số : GV1-06388
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,465,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 4" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-4-A-1-A-1
Mã số : GV1-06384
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,185,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 3" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-3-A-1-A-1
Mã số : GV1-06383
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,540,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-2-A-1-A-1
Mã số : GV1-06382
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,705,000 VNĐ

LT203_optimized.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT203, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT203-1-A-1-A-1
Mã số : GV1-06381
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,355,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021