Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202

LT202_test_devise_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Pipe With Standard Test Device, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-A-A
Mã số : GV1-06429
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,875,000 VNĐ

LT202_test_devise_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=50mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-B-A
Mã số : GV1-06430
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,065,000 VNĐ

LT202_test_devise_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=80mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-C-A
Mã số : GV1-06431
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,065,000 VNĐ

LT202_test_devise_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=50mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-D-A
Mã số : GV1-06432
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,415,000 VNĐ

LT202_test_devise.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=80mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-E-A
Mã số : GV1-06433
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,415,000 VNĐ

LT202_test_devise_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Pipe With Standard Test Device, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-A-A
Mã số : GV1-06424
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,080,000 VNĐ

LT202_test_devise_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=50mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-B-A
Mã số : GV1-06425
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,270,000 VNĐ

LT202_test_devise_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=80mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-C-A
Mã số : GV1-06426
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,270,000 VNĐ

LT202_test_devise_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=50mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-D-A
Mã số : GV1-06427
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,620,000 VNĐ

LT202_test_devise.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=80mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-E-A
Mã số : GV1-06428
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,620,000 VNĐ

LT202_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Without Test Device, SPDT x 1

Model : LT202-S-1-1-0-A
Mã số : GV1-06421
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,850,000 VNĐ

LT202.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Without Test Device, SPDT x 2

Model : LT202-S-1-2-0-A
Mã số : GV1-06422
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,645,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021