Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202

LT202_test_devise_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Pipe With Standard Test Device, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-A-A
Mã số : GV1-06429
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,875,000 VNĐ

LT202_test_devise_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=50mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-B-A
Mã số : GV1-06430
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,065,000 VNĐ

LT202_test_devise_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=80mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-C-A
Mã số : GV1-06431
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,065,000 VNĐ

LT202_test_devise_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=50mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-D-A
Mã số : GV1-06432
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,415,000 VNĐ

LT202_test_devise.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=80mm, SPDT x 2

Model : LT202-T-1-2-E-A
Mã số : GV1-06433
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,415,000 VNĐ

LT202_test_devise_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Pipe With Standard Test Device, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-A-A
Mã số : GV1-06424
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,080,000 VNĐ

LT202_test_devise_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=50mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-B-A
Mã số : GV1-06425
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,270,000 VNĐ

LT202_test_devise_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange Device, L=80mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-C-A
Mã số : GV1-06426
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,270,000 VNĐ

LT202_test_devise_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=50mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-D-A
Mã số : GV1-06427
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,620,000 VNĐ

LT202_test_devise.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Added Flange With Test Device, L=80mm, SPDT x 1

Model : LT202-T-1-1-E-A
Mã số : GV1-06428
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,620,000 VNĐ

LT202_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Without Test Device, SPDT x 1

Model : LT202-S-1-1-0-A
Mã số : GV1-06421
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,850,000 VNĐ

LT202.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT202, Without Test Device, SPDT x 2

Model : LT202-S-1-2-0-A
Mã số : GV1-06422
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,645,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ