Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 200°C , SPDT x 2

Model : LT201S-1-A-1-1-2
Mã số : GV1-06349
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,670,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 350°C , SPDT x 2

Model : LT201S-1-B-1-1-2
Mã số : GV1-06350
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,955,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 350°C , SPDT x 1

Model : LT201S-1-B-1-1-1
Mã số : GV1-06348
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,160,000 VNĐ

Untitled_2.png

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT201S, -20°C ~ 200°C , SPDT x 1

Model : LT201S-1-A-1-1-1
Mã số : GV1-06347
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,875,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021