Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR

LR_201W_optimized_1_11.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-3-1-1
Mã số : GV1-06253
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,515,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_10.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 3/4” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-2-1-1
Mã số : GV1-06252
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,290,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_9.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1/2” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-1-2-1
Mã số : GV1-06254
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,245,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_8.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 3/4” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-2-2-1
Mã số : GV1-06255
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,470,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_7.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-3-2-1
Mã số : GV1-06256
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,695,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_6.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1/2” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-4-3-1
Mã số : GV1-06257
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,290,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_5.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 3/4” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-5-3-1
Mã số : GV1-06258
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,740,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1/2” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-1-1-1
Mã số : GV1-06251
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,070,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-6-3-1
Mã số : GV1-06259
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,965,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1/2” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-4-4-1
Mã số : GV1-06260
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,470,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 3/4” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-5-4-1
Mã số : GV1-06261
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,920,000 VNĐ

LR_201W_optimized_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201W, Connection_Conduit: 1” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201W-0-3-S-6-4-1
Mã số : GV1-06262
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,145,000 VNĐ

Untitled_10.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 3/4” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-2-1-1
Mã số : GV1-06264
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,145,000 VNĐ

Untitled_9.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-3-1-1
Mã số : GV1-06265
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,370,000 VNĐ

Untitled_8.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1/2” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-1-2-1
Mã số : GV1-06266
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,075,000 VNĐ

Untitled_7.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 3/4” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-2-2-1
Mã số : GV1-06267
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,300,000 VNĐ

Untitled_6.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1” NPT(M)_3/4” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-3-2-1
Mã số : GV1-06268
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,525,000 VNĐ

Untitled_5.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1/2” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-4-3-1
Mã số : GV1-06269
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,145,000 VNĐ

Untitled_11.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1/2” NPT(M)_1/2” NPT(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-1-1-1
Mã số : GV1-06263
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,920,000 VNĐ

Untitled_4.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 3/4” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-5-3-1
Mã số : GV1-06270
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,590,000 VNĐ

Untitled_3.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1” BSP(M)_1/2” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-6-3-1
Mã số : GV1-06271
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,815,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1/2” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-4-4-1
Mã số : GV1-06272
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,300,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 3/4” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-5-4-1
Mã số : GV1-06273
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,750,000 VNĐ

Untitled.jpg

HORIZONTAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LR-201X, Connection_Conduit: 1” BSP(M)_3/4” BSP(F), One Switch

Model : LR-S-201X-XDA-3-S-6-4-1
Mã số : GV1-06274
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,975,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ