Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SWITCH - FS40R

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-S-4-1
Mã số : GV1-04315
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-S-3-2
Mã số : GV1-04314
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_4.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-S-2-2
Mã số : GV1-04313
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_5.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-S-1-2
Mã số : GV1-04312
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_2.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-S-4-2
Mã số : GV1-04311
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-S-3-1
Mã số : GV1-04310
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_2.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: SS316, Option Function: Without

Model : FS40R-S-4-N
Mã số : GV1-04309
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,270,000 VNĐ

FS40RB_4.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-S-2-1
Mã số : GV1-04308
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_5.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: SS316, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-S-1-1
Mã số : GV1-04307
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: SS316, Option Function: Without

Model : FS40R-S-3-N
Mã số : GV1-04306
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,270,000 VNĐ

FS40RB_1.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: SS316, Option Function: Without

Model : FS40R-S-2-N
Mã số : GV1-04305
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,270,000 VNĐ

FS40RB.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: SS316, Option Function: Without

Model : FS40R-S-1-N
Mã số : GV1-04304
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,270,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-B-4-1
Mã số : GV1-04303
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-B-3-2
Mã số : GV1-04302
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_4.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-B-2-2
Mã số : GV1-04301
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_5.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-B-1-2
Mã số : GV1-04300
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_2.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light + Bilateral side conduit connection

Model : FS40R-B-4-2
Mã số : GV1-04299
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-B-3-1
Mã số : GV1-04298
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_2.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" PTF, Connection: Brass, Option Function: Without

Model : FS40R-B-4-N
Mã số : GV1-04297
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

FS40RB_4.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-B-2-1
Mã số : GV1-04295
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_5.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: Brass, Option Function: LED Alarm Light only

Model : FS40R-B-1-1
Mã số : GV1-04294
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

FS40RB_3.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 3/4" NPTF, Connection: Brass, Option Function: Without

Model : FS40R-B-3-N
Mã số : GV1-04293
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

FS40RB_1.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" PTF, Connection: Brass, Option Function: Without

Model : FS40R-B-2-N
Mã số : GV1-04292
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ

FS40RB.jpg

FLOW SWITCH - FS40R, 1/2" NPTF, Connection: Brass, Option Function: Without

Model : FS40R-B-1-N
Mã số : GV1-04291
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ