Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SWITCH - FS25

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: ES, SPDT

Model : FS25X-4-A-1-SPDT-B
Mã số : GV1-04284
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: EA, SPST

Model : FS25X-5-A-1-SPST-B
Mã số : GV1-04283
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,165,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: ES, SPST

Model : FS25X-4-A-1-SPST-B
Mã số : GV1-04282
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: EA, SPDT

Model : FS25X-5-A-1-SPDT-B
Mã số : GV1-04281
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,165,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDA, SPST

Model : FS25X-3-A-1-SPST-S
Mã số : GV1-04280
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,610,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDA, SPDT

Model : FS25X-3-A-1-SPDT-S
Mã số : GV1-04279
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,610,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDS, SPST

Model : FS25X-2-A-1-SPST-S
Mã số : GV1-04278
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDS, SPDT

Model : FS25X-2-A-1-SPDT-S
Mã số : GV1-04277
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS_25R_optimized_1.jpg

FLOW SWITCH - FS25R, Head housing type: HN, SPST

Model : FS25R-1-A-1-SPST-N
Mã số : GV1-04276
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,820,000 VNĐ

FS_25R_optimized_1_1.jpg

FLOW SWITCH - FS25R, Head housing type: HN, SPDT

Model : FS25R-1-A-1-SPDT-N
Mã số : GV1-04274
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,820,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021