Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SWITCH - FS25

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: ES, SPDT

Model : FS25X-4-A-1-SPDT-B
Mã số : GV1-04284
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: EA, SPST

Model : FS25X-5-A-1-SPST-B
Mã số : GV1-04283
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,165,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: ES, SPST

Model : FS25X-4-A-1-SPST-B
Mã số : GV1-04282
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: EA, SPDT

Model : FS25X-5-A-1-SPDT-B
Mã số : GV1-04281
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,165,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDA, SPST

Model : FS25X-3-A-1-SPST-S
Mã số : GV1-04280
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,610,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDA, SPDT

Model : FS25X-3-A-1-SPDT-S
Mã số : GV1-04279
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,610,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDS, SPST

Model : FS25X-2-A-1-SPST-S
Mã số : GV1-04278
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS_25X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS25X, Head housing type: XDS, SPDT

Model : FS25X-2-A-1-SPDT-S
Mã số : GV1-04277
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS_25R_optimized_1.jpg

FLOW SWITCH - FS25R, Head housing type: HN, SPST

Model : FS25R-1-A-1-SPST-N
Mã số : GV1-04276
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,820,000 VNĐ

FS_25R_optimized_1_1.jpg

FLOW SWITCH - FS25R, Head housing type: HN, SPDT

Model : FS25R-1-A-1-SPDT-N
Mã số : GV1-04274
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,820,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ