Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - SG

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 3/8"

Model : SG-S-E-S-ISO-1-4
Mã số : GV1-05476
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,815,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 1/2"

Model : SG-S-E-S-ISO-2-4
Mã số : GV1-05477
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,210,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 3/4"

Model : SG-S-E-S-ISO-3-4
Mã số : GV1-05478
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 1"

Model : SG-S-E-S-ISO-4-4
Mã số : GV1-05479
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,810,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 1-1/2"

Model : SG-S-E-S-ISO-5-4
Mã số : GV1-05480
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,110,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, ISO: 2"

Model : SG-S-E-S-ISO-6-4
Mã số : GV1-05481
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,675,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 10A

Model : SG-S-E-S-DIN-7-4
Mã số : GV1-05482
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,815,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 15A

Model : SG-S-E-S-DIN-8-4
Mã số : GV1-05483
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,210,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 20A

Model : SG-S-E-S-DIN-9-4
Mã số : GV1-05484
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 25A

Model : SG-S-E-S-DIN-10-4
Mã số : GV1-05485
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,810,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 40A

Model : SG-S-E-S-DIN-11-4
Mã số : GV1-05486
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,110,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: EPDM, DIN: 50A

Model : SG-S-E-S-DIN-12-4
Mã số : GV1-05487
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,675,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 3/8"

Model : SG-S-S-S-ISO-1-4
Mã số : GV1-05464
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,815,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 1/2"

Model : SG-S-S-S-ISO-2-4
Mã số : GV1-05465
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,210,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 3/4"

Model : SG-S-S-S-ISO-3-4
Mã số : GV1-05466
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 1"

Model : SG-S-S-S-ISO-4-4
Mã số : GV1-05467
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,810,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 1-1/2"

Model : SG-S-S-S-ISO-5-4
Mã số : GV1-05468
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,110,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, ISO: 2"

Model : SG-S-S-S-ISO-6-4
Mã số : GV1-05469
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,675,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 10A

Model : SG-S-S-S-DIN-7-4
Mã số : GV1-05470
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,815,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 15A

Model : SG-S-S-S-DIN-8-4
Mã số : GV1-05471
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,210,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 20A

Model : SG-S-S-S-DIN-9-4
Mã số : GV1-05472
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,380,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 25A

Model : SG-S-S-S-DIN-10-4
Mã số : GV1-05473
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,810,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 40A

Model : SG-S-S-S-DIN-11-4
Mã số : GV1-05474
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,110,000 VNĐ

Untitled_1.png

FLOW SIGHT GLASS - SG, O-Ring: Silicone, DIN: 50A

Model : SG-S-S-S-DIN-12-4
Mã số : GV1-05475
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,675,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ