Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - NAW

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1/4" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-1-2-3
Mã số : GV1-05299
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,700,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 3/8" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-2-2-3
Mã số : GV1-05300
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,700,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1/2" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-3-2-3
Mã số : GV1-05301
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,700,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 3/4" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-4-2-3
Mã số : GV1-05302
Brand : New-Flow
Đơn giá : 33,900,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-5-2-3
Mã số : GV1-05303
Brand : New-Flow
Đơn giá : 33,900,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-5-1-4
Mã số : GV1-05298
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,600,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 3/4" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-4-1-4
Mã số : GV1-05297
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,600,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1/2" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-3-1-4
Mã số : GV1-05296
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,370,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 3/8" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-2-1-4
Mã số : GV1-05295
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,370,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-2, SS316, 1/4" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-2-SG-V-1-1-4
Mã số : GV1-05294
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,370,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1/4" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-1-2-3
Mã số : GV1-05287
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,780,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 3/8" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-2-2-3
Mã số : GV1-05288
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,780,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1/2" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-3-2-3
Mã số : GV1-05289
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,780,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 3/4" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-4-2-3
Mã số : GV1-05290
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,600,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-5-2-3
Mã số : GV1-05291
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,600,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1-1/4" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-6-2-3
Mã số : GV1-05292
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,820,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1-1/2" BSPF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-7-2-3
Mã số : GV1-05293
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,820,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1-1/2" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-7-1-4
Mã số : GV1-05286
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1-1/4" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-6-1-4
Mã số : GV1-05285
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,490,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-5-1-4
Mã số : GV1-05284
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,270,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 3/4" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-4-1-4
Mã số : GV1-05283
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,270,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1/2" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-3-1-4
Mã số : GV1-05282
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,450,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 3/8" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-2-1-4
Mã số : GV1-05281
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,450,000 VNĐ

Untitled.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAW-1, SS316, 1/4" NPTF, Gasket material: Viton

Model : NAW-1-S-V-1-1-4
Mã số : GV1-05250
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,450,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ