Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - NAM

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-1-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05438
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,250,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/8" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-2-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05439
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,250,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/2" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-3-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05440
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,860,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-4-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05441
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,860,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-5-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05442
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,860,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-6-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05443
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/2" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-7-1-V-2-2-4
Mã số : GV1-05444
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-1-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05445
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,265,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/8" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-2-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05446
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,265,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/2" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-3-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05447
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-4-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05448
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-5-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05449
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/4" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-6-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05450
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,100,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/2" NPT(F), Rotor: PP+10% Glass Fiber, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-7-1-V-2-1-4
Mã số : GV1-05451
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,100,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/4" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-1-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05431
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,265,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/8" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-2-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05432
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,265,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1/2" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-3-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05433
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 3/4" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-4-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05434
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-5-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05435
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,880,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/4" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-6-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05436
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,100,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/2" NPT(F), Rotor: POM, With Self Clearing

Model : NAM-1-1-7-1-V-1-1-4
Mã số : GV1-05437
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,100,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/2" NPT(F), Rotor: POM, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-7-1-V-1-2-4
Mã số : GV1-05430
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1-1/4" NPT(F), Rotor: POM, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-6-1-V-1-2-4
Mã số : GV1-05429
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

Untitled.png

FLOW SIGHT GLASS - NAM, With Rotor, 1" NPT(F), Rotor: POM, Without Self Clearing

Model : NAM-1-1-5-1-V-1-2-4
Mã số : GV1-05428
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,860,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ