Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - NAH

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PC/PC, 1/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-1-1-1-V-1
Mã số : GV1-05319
Brand : New-Flow
Đơn giá : 900,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PC/PC, 3/8" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-1-2-1-V-1
Mã số : GV1-05320
Brand : New-Flow
Đơn giá : 900,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PC/PC, 1/2" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-1-3-1-V-1
Mã số : GV1-05321
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,125,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PC/PC, 3/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-1-4-1-V-1
Mã số : GV1-05322
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,125,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PC/PC, 1" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-1-5-1-V-1
Mã số : GV1-05323
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,125,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PSU / PSU, 1/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-2-1-1-V-1
Mã số : GV1-05324
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,080,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PSU / PSU, 3/8" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-2-2-1-V-1
Mã số : GV1-05325
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,080,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PSU / PSU, 1/2" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-2-3-1-V-1
Mã số : GV1-05326
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,340,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PSU / PSU, 3/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-2-4-1-V-1
Mã số : GV1-05327
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,340,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, PSU/PSU, 1" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-2-5-1-V-1
Mã số : GV1-05328
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,340,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, SS316 / Glass, 1/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-3-1-1-V-1
Mã số : GV1-05329
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,860,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, SS316 / Glass, 3/8" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-3-2-1-V-1
Mã số : GV1-05330
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,860,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, SS316 / Glass, 1/2" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-3-3-1-V-1
Mã số : GV1-05331
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, SS316 / Glass, 3/4" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-3-4-1-V-1
Mã số : GV1-05332
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-2, SS316 / Glass, 1" NPT(F), Rotor: POM

Model : NAH-2-3-5-1-V-1
Mã số : GV1-05333
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, SS316 / Glass, 1/4" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-3-1-1-V-3
Mã số : GV1-05314
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,860,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, SS316 / Glass, 3/8" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-3-2-1-V-3
Mã số : GV1-05315
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,860,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, SS316 / Glass, 1/2" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-3-3-1-V-3
Mã số : GV1-05316
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, SS316 / Glass, 3/4" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-3-4-1-V-3
Mã số : GV1-05317
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, SS316 / Glass, 1" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-3-5-1-V-3
Mã số : GV1-05318
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,185,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, PSU / PSU, 1/4" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-2-1-1-V-3
Mã số : GV1-05309
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,080,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, PSU / PSU, 3/8" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-2-2-1-V-3
Mã số : GV1-05310
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,080,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, PSU / PSU, 1/2" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-2-3-1-V-3
Mã số : GV1-05311
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,340,000 VNĐ

Untitled_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - NAH-1, PSU / PSU, 3/4" NPT(F), Rotor: Without

Model : NAH-1-2-4-1-V-3
Mã số : GV1-05312
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,340,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ