Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - FT

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-1-1-N-4
Mã số : GV1-05244
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,640,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 3/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-2-1-N-4
Mã số : GV1-05245
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,640,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 1" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-3-1-N-4
Mã số : GV1-05246
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,840,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 1-1/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-4-1-N-4
Mã số : GV1-05247
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,770,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 1-1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-5-1-N-4
Mã số : GV1-05248
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,770,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS316, 2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-B-6-1-N-4
Mã số : GV1-05249
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,410,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-6-1-N-4
Mã số : GV1-05243
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,120,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 1-1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-5-1-N-4
Mã số : GV1-05242
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,510,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 1-1/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-4-1-N-4
Mã số : GV1-05241
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,510,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 1" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-3-1-N-4
Mã số : GV1-05240
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,750,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 3/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-2-1-N-4
Mã số : GV1-05239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,600,000 VNĐ

FTA.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-1-1-N-4
Mã số : GV1-05214
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,400,000 VNĐ

FTA_1jpg_10.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 3/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-2-1-N-4
Mã số : GV1-05215
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,400,000 VNĐ

FTA_1jpg_9.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 1" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-3-1-N-4
Mã số : GV1-05216
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,560,000 VNĐ

FTA_1jpg_8.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 1-1/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-4-1-N-4
Mã số : GV1-05217
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,500,000 VNĐ

FTA_1jpg_7.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 1-1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-5-1-N-4
Mã số : GV1-05218
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,500,000 VNĐ

FTA_1jpg_6.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS304, 2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-A-6-1-N-4
Mã số : GV1-05219
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,750,000 VNĐ

FTA_1jpg_5.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-1-1-N-4
Mã số : GV1-05220
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,470,000 VNĐ

FTA_1jpg_4.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 3/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-2-1-N-4
Mã số : GV1-05221
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,470,000 VNĐ

FTA_1jpg_3.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 1" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-3-1-N-4
Mã số : GV1-05222
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,650,000 VNĐ

FTA_1jpg_2.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 1-1/4" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-4-1-N-4
Mã số : GV1-05223
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

FTA_1jpg_1.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 1-1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-5-1-N-4
Mã số : GV1-05224
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

FTA_1jpg.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTA, SS316, 2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTA-N-B-6-1-N-4
Mã số : GV1-05225
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,000,000 VNĐ

FTB_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FTB, SS304, 1/2" NPT, Gasket material: Teflon, Flow range: Without

Model : FTB-N-A-1-1-N-4
Mã số : GV1-05238
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,600,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ