Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SIGHT GLASS - FA/FB

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1/2" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-1-3-1-4-N
Mã số : GV1-05044
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,470,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 3/4" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-2-3-1-4-N
Mã số : GV1-05045
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,590,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-3-3-1-4-N
Mã số : GV1-05046
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,920,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1-1/2" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-4-3-1-4-N
Mã số : GV1-05047
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,350,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 2" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-5-3-1-4-N
Mã số : GV1-05048
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 2-1/2" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-6-3-1-4-N
Mã số : GV1-05049
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,060,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 3" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-7-3-1-4-N
Mã số : GV1-05050
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,080,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 4" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-8-3-1-4-N
Mã số : GV1-05051
Brand : New-Flow
Đơn giá : 20,200,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 5" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-9-3-1-4-N
Mã số : GV1-05052
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,725,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 6" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-10-3-1-4-N
Mã số : GV1-05053
Brand : New-Flow
Đơn giá : 37,335,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 8" ANSI150#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-11-3-1-4-N
Mã số : GV1-05054
Brand : New-Flow
Đơn giá : 55,900,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1/2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-1-4-1-4-N
Mã số : GV1-05055
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,800,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 3/4" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-2-4-1-4-N
Mã số : GV1-05056
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,655,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-3-4-1-4-N
Mã số : GV1-05057
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,775,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 1-1/2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-4-4-1-4-N
Mã số : GV1-05058
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,980,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-5-4-1-4-N
Mã số : GV1-05059
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,285,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 2-1/2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-6-4-1-4-N
Mã số : GV1-05060
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,100,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 3" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-7-4-1-4-N
Mã số : GV1-05061
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,140,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS316, 4" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-1-8-4-1-4-N
Mã số : GV1-05062
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,520,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS304, 1/2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-2-1-4-1-4-N
Mã số : GV1-05036
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,390,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS304, 3/4" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-2-2-4-1-4-N
Mã số : GV1-05037
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,920,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS304, 1" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-2-3-4-1-4-N
Mã số : GV1-05038
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS304, 1-1/2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-2-4-4-1-4-N
Mã số : GV1-05039
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,550,000 VNĐ

FSeries_optimized.jpg

FLOW SIGHT GLASS - FB, SS304, 2" ANSI300#RF, Gasket material: Teflon, Without Flow Range

Model : FB-N-2-5-4-1-4-N
Mã số : GV1-05040
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ