Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SWITCH - FS20

FS20X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 1” NPT

Model : FS20X-6-4-1-S
Mã số : GV1-04273
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS20X_optimized_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20X-5-4-1-S
Mã số : GV1-04272
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,735,000 VNĐ

FS20X_optimized_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20X-4-4-1-S
Mã số : GV1-04271
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,290,000 VNĐ

FS20X_optimized_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 1” NPT

Model : FS20X-3-4-1-S
Mã số : GV1-04270
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,755,000 VNĐ

FS20X_optimized_4.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 3/4" NPT

Model : FS20X-2-4-1-S
Mã số : GV1-04269
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,305,000 VNĐ

FS20X_optimized_5.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20X-1-4-1-S
Mã số : GV1-04268
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,855,000 VNĐ

3_5.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 1” NPT

Model : FS20DIN-6-2-1-N
Mã số : GV1-04267
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,290,000 VNĐ

3_4.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20DIN-5-2-1-N
Mã số : GV1-04266
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,835,000 VNĐ

3_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20DIN-4-2-1-N
Mã số : GV1-04265
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,390,000 VNĐ

3_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 1” NPT

Model : FS20DIN-3-2-1-N
Mã số : GV1-04264
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,900,000 VNĐ

3_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 3/4” NPT

Model : FS20DIN-2-2-1-N
Mã số : GV1-04263
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,405,000 VNĐ

3.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20DIN-1-2-1-N
Mã số : GV1-04262
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

2.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20R-5-1-1-N
Mã số : GV1-04261
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ

FS20R.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20R-4-1-1-N
Mã số : GV1-04260
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,075,000 VNĐ

2_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 1” NPT

Model : FS20R-6-1-1-N
Mã số : GV1-04259
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

2_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 1” NPT

Model : FS20R-3-1-1-N
Mã số : GV1-04258
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,630,000 VNĐ

2_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 3/4” NPT

Model : FS20R-2-1-1-N
Mã số : GV1-04257
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS20R.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20R-1-1-1-N
Mã số : GV1-04254
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,650,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ