Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » FLOW SWITCH - FS20

FS20X_optimized.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 1” NPT

Model : FS20X-6-4-1-S
Mã số : GV1-04273
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

FS20X_optimized_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20X-5-4-1-S
Mã số : GV1-04272
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,735,000 VNĐ

FS20X_optimized_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20X-4-4-1-S
Mã số : GV1-04271
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,290,000 VNĐ

FS20X_optimized_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 1” NPT

Model : FS20X-3-4-1-S
Mã số : GV1-04270
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,755,000 VNĐ

FS20X_optimized_4.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 3/4" NPT

Model : FS20X-2-4-1-S
Mã số : GV1-04269
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,305,000 VNĐ

FS20X_optimized_5.jpg

FLOW SWITCH - FS20X, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20X-1-4-1-S
Mã số : GV1-04268
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,855,000 VNĐ

3_5.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 1” NPT

Model : FS20DIN-6-2-1-N
Mã số : GV1-04267
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,290,000 VNĐ

3_4.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20DIN-5-2-1-N
Mã số : GV1-04266
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,835,000 VNĐ

3_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20DIN-4-2-1-N
Mã số : GV1-04265
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,390,000 VNĐ

3_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 1” NPT

Model : FS20DIN-3-2-1-N
Mã số : GV1-04264
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,900,000 VNĐ

3_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 3/4” NPT

Model : FS20DIN-2-2-1-N
Mã số : GV1-04263
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,405,000 VNĐ

3.jpg

FLOW SWITCH - FS20DIN, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20DIN-1-2-1-N
Mã số : GV1-04262
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

2.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 3/4” NPT

Model : FS20R-5-1-1-N
Mã số : GV1-04261
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ

FS20R.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 1/2” NPT

Model : FS20R-4-1-1-N
Mã số : GV1-04260
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,075,000 VNĐ

2_3.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, Without tee – 1” NPT

Model : FS20R-6-1-1-N
Mã số : GV1-04259
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,060,000 VNĐ

2_2.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 1” NPT

Model : FS20R-3-1-1-N
Mã số : GV1-04258
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,630,000 VNĐ

2_1.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 3/4” NPT

Model : FS20R-2-1-1-N
Mã số : GV1-04257
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,000,000 VNĐ

FS20R.jpg

FLOW SWITCH - FS20R, With tee – 1/2” NPT

Model : FS20R-1-1-1-N
Mã số : GV1-04254
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,650,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021