Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW/EDX100

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: SS316, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW100-B-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06060
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,290,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: C.S with Painting, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW100-C-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06061
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,390,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX100, Housing Material: Aluminum alloy, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDX100-A-1-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06062
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,630,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: SS316, 3" JIS10K, 1 SPDTSwitch Function: 1 SPDTx2

Model : EDW100-B-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06063
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,610,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: C.S with Painting, 3" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDW100-C-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06064
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,710,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX100, Housing Material: Aluminum alloy, 3" JIS10K, 1 SPDTx2

Model : EDX100-A-2-A-1-C-1-A-A
Mã số : GV1-06065
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,950,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: SS316, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDW100-B-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06054
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,580,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: C.S with Painting, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDW100-C-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06055
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,680,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX100, Housing Material: Aluminum alloy, 2-1/2" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDX100-A-1-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06056
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,920,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: SS316, 3" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDW100-B-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06057
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,900,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDW100, Housing Material: C.S with Painting, 3" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDW100-C-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06058
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,000,000 VNĐ

EDW_100_optimized.jpg

DISPLACER LEVEL SWITCH - EDX100, Housing Material: Aluminum alloy, 3" JIS10K, 1 SPDT

Model : EDX100-A-2-A-1-A-1-A-A
Mã số : GV1-06059
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,240,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021