Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW

JA_2.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), SS316

Model : JAH-5-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04858
Brand : New-Flow
Đơn giá : 208,860,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05690
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,670,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05691
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05692
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,265,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05693
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,485,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05694
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,550,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05695
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,770,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05696
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,690,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05689
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05688
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,530,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05687
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,310,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05686
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,245,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05685
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,020,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05684
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,330,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05683
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,430,000 VNĐ

BR250S_horizontal_optimized.jpg

METAL TUBE FLOWMETER - BR250S, Indicating only, 1/2" BSPF, 30-300 L/H Water

Model : BR250S-G-O-B1-A-A-0+2B-0-L-S(BR250S01)-0-N-N-N
Mã số : GV1-04317
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,755,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 100-1000 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2015)
Mã số : GV1-05652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 75-750 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2014)
Mã số : GV1-05651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 60-600 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2013)
Mã số : GV1-05650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 40-400 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2012)
Mã số : GV1-05649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 25-250 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2011)
Mã số : GV1-05648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 15-150 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2010)
Mã số : GV1-05647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 10-100 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2009)
Mã số : GV1-05646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ

MPF200_optimized.jpg

PLASTIC FLOWMETER - MPF200, Indicating only, Body-Float: PVC-SS316, 1/2" NPT, 6-60 L/H Water

Model : MPF200-G-0-A-A-0-2N-IP-L-S(MPF2008)
Mã số : GV1-05645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,080,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ