Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO - PRESSURE SENSOR » NIVELCO - PRESSURE SWITCH DK-100

DK100_7.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-10bar

Model : DKS-1A3-9
Mã số : GV1-04454
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,039,000 VNĐ

DK100_6.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-3.5bar

Model : DKS-1L3-7
Mã số : GV1-04453
Brand : Nivelco
Đơn giá : 4,437,000 VNĐ

DK100_5.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-1bar

Model : DKS-153-9
Mã số : GV1-04452
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,039,000 VNĐ

DK100_4.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, -1-0bar

Model : DKS-103-9
Mã số : GV1-04451
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,482,000 VNĐ

DK100_3.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-10bar

Model : DKS-1A3-7
Mã số : GV1-04429
Brand : Nivelco
Đơn giá : 4,437,000 VNĐ

DK100_2.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-3.5bar

Model : DKS-1L3-9
Mã số : GV1-04428
Brand : Nivelco
Đơn giá : 5,039,000 VNĐ

DK100_1.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, 0-1bar

Model : DKS-153-7
Mã số : GV1-04427
Brand : Nivelco
Đơn giá : 4,437,000 VNĐ

DK100.png

Công tắc áp suất ( Pressure Switch) NIPRESS DK-100 1/8"BSP, -1-0bar

Model : DKS-103-7
Mã số : GV1-04423
Brand : Nivelco
Đơn giá : 4,881,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ