Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, Without PFA Lining, 200mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-N-200mm
Mã số : GV1-06092
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,845,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, Without PFA Lining, 400mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-N-400mm
Mã số : GV1-06093
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,275,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, Without PFA Lining, 600mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-N-600mm
Mã số : GV1-06094
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,710,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, Without PFA Lining, 800mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-N-800mm
Mã số : GV1-06095
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,150,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, Without PFA Lining, 1000mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-N-1000mm
Mã số : GV1-06096
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,575,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, Without PFA Lining, 200mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-N-200mm
Mã số : GV1-06097
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,340,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, Without PFA Lining, 400mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-N-400mm
Mã số : GV1-06098
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,760,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, Without PFA Lining, 600mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-N-600mm
Mã số : GV1-06099
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,195,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, Without PFA Lining, 800mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-N-800mm
Mã số : GV1-06100
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,635,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, Without PFA Lining, 1000mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-N-1000mm
Mã số : GV1-06101
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,060,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, With PFA Lining, 200mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-Y-200mm
Mã số : GV1-06087
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,560,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, With PFA Lining, 400mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-Y-400mm
Mã số : GV1-06088
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,225,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, With PFA Lining, 600mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-Y-600mm
Mã số : GV1-06089
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,895,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, With PFA Lining, 800mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-Y-800mm
Mã số : GV1-06090
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,565,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" JIS10K, SS316, With PFA Lining, 1000mm

Model : CPLS1000-S-1-C-A-1-Y-1000mm
Mã số : GV1-06091
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,225,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, With PFA Lining, 1000mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-Y-1000mm
Mã số : GV1-06086
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,740,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, With PFA Lining, 800mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-Y-800mm
Mã số : GV1-06085
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,080,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, With PFA Lining, 600mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-Y-600mm
Mã số : GV1-06084
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,410,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, With PFA Lining, 400mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-Y-400mm
Mã số : GV1-06083
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,740,000 VNĐ

CPLS1000_optimized.jpg

CAPACITIVE LEVEL SWITCH - CPLS1000, 1" BSP, SS316, With PFA Lining, 200mm

Model : CPLS1000-S-1-B-A-1-Y-200mm
Mã số : GV1-06082
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,075,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ