Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NHIỆT ĐỘ(TEMPERATURE) » Cảm biến nhiệt độ (Temperture)

10_21_2012_12_38_10_AM_2.png

THERMOCONT - TN Series

Model : tn
Mã số : GV1-03608
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_29_08_PM_1.jpg

Thread Type Thermowells - WLT Series

Model : WLT Series
Mã số : GV1-02199
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_29_08_PM.jpg

Thread Type Thermowells - WST Series

Model : WST Series
Mã số : GV1-02198
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_24_55_PM.jpg

Sheath Type Resistance Sensor - RTD(IP65) Series

Model : RTD(IP65) Series
Mã số : GV1-02197
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_14_48_PM.jpg

Sheath Type Thermocouple - IP65 Series

Model : IP65 Series
Mã số : GV1-02196
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_14_31_PM.jpg

Sheath Type Thermocouple - Explosion Proof Series

Model : Explosion Proof Series
Mã số : GV1-02195
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_2_56_52_PM.jpg

Thermocouple and RTD Assemblies - S1/S2 Series

Model : S1/S2 Series
Mã số : GV1-02194
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_2_46_03_PM.jpg

Thermocouple and RTD Assemblies - XDS Series

Model : XDS Series
Mã số : GV1-02193
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_2_39_24_PM.jpg

Thermocouple and RTD Assemblies - HB Series

Model : HB Series
Mã số : GV1-02192
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_11_06_01_AM.png

Thermocouple and RTD Assemblies - HI Series

Model : HI Series
Mã số : GV1-02191
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_11_03_51_AM.png

Thermocouple and RTD Assemblies - HD Series

Model : HD Series
Mã số : GV1-02190
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_11_01_14_AM.png

Thermocouple and RTD Assemblies - HP Series

Model : HP Series
Mã số : GV1-02189
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_10_56_58_AM.png

Thermocouple and RTD Assemblies - HN Series

Model : HN Series
Mã số : GV1-02188
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_24_38_PM.jpg

Sheath Type Resistance Sensor - RTD(Explosion Proof) Series

Model : RTD(Explosion Proof) Series
Mã số : GV1-02179
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NT_IB.jpg

Temperature Transmitter - NTIB Series

Model : NTIB Series
Mã số : GV1-02178
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

tn_1.jpg

General Thermocouple - General Thermocouple Series

Model : General Thermocouple Series
Mã số : GV1-02177
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

tn.jpg

General RTD - General RTD Series

Model : General RTD Series
Mã số : GV1-02176
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_27_2011_9_55_10_PM.png

Conventional Type Thermocouple Assemblies - CDC/CFC/CTC Series

Model : CDC/CFC/CTC Series
Mã số : GV1-02169
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

T1000.jpg

Field Mounted Temperature Transmitter With Display - T1000 Series

Model : T1000 Series
Mã số : GV1-02165
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

D1000_only_display.jpg

Field Mounted Digital Display - D1000 Series

Model : D1000 Series
Mã số : GV1-02164
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Thermocouple_R_type_1_1.jpg

Cảm Biến Nhiệt Độ CONVENTIONAL TYPE THERMOCOUPLE ASSEMBLIES

Model : CONVENTIONAL TYPE THERMOCOUPLE ASSEMBLIES
Mã số : GV1-01920
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

RTD_1_1.jpg

Cảm Biến Nhiệt Độ RTD

Model : RTD
Mã số : GV1-01919
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

T1000_1.jpg

Cảm Biến Nhiệt Độ T-1000

Model : T-1000
Mã số : GV1-01138
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ