Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NHIỆT ĐỘ(TEMPERATURE)

10_21_2012_12_38_10_AM_2.png

THERMOCONT - TN Series

Model : tn
Mã số : GV1-03608
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : GV1-03894
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3892
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3887
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3886
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3888
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3890
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3891
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

DSP_DSL_1_1.jpg

Đồng Hồ Nhiệt Độ Dạng Dây

Model : DSL & DSP
Mã số : 3889
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

12_13_2012_11_13_31_PM_10.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03500
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_9.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03499
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_8.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03498
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_7.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03497
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_6.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03496
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_5.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03495
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_4.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03494
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_3.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03493
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_2.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03492
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM_1.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03491
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

12_13_2012_11_13_31_PM.png

Glass Thermometer - T400 Series

Model : T400 Series
Mã số : GV1-03490
Brand : UNIJIN
Đơn giá : 1,050,000 VNĐ

9_29_2011_3_29_08_PM_1.jpg

Thread Type Thermowells - WLT Series

Model : WLT Series
Mã số : GV1-02199
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_29_08_PM.jpg

Thread Type Thermowells - WST Series

Model : WST Series
Mã số : GV1-02198
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_29_2011_3_24_55_PM.jpg

Sheath Type Resistance Sensor - RTD(IP65) Series

Model : RTD(IP65) Series
Mã số : GV1-02197
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ