Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » VACUUM SWITCH - PS1000W

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS1000W-1R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07180
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/4” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS1000W-1R-A-2-F-2
Mã số : GV1-07181
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS1000W-1R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07179
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS1000W-1R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07178
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ